Prokuratura Regionalna w Warszawie


00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25
/22/ 46 49 107
/22/ 46 49 106
sekretariat@warszawa.pr.gov.pl
www.warszawa.pr.gov.pl

Podlegające prokuratury okręgowe


Pozostałe informacje

Prokuratura Regionalna w Warszawie urzęduje w godzinach od 8:15 do 16:15 od poniedziałku do piątku- poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Interesanci przyjmowani są przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników Prokuratury Regionalnej w Warszawie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz.15.00.


Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
tel.: /22/ 46 49 169
fax:/22/ 46 49 170


Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej;
tel.: /22/ 46 49 226
fax: /22/ 46 49 227


Wydział III Postępowania Sądowego;
tel.: /22/ 46 49 147
fax: /22/ 46 49 148


Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji;
tel.: /22/ 46 49 122
fax: /22/ 46 49 123


Dział Wizytacji;
tel.: /22/ 46 49 140
fax:/22/ 46 49 164


VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;
tel.: /22/ 46 49 165
fax:/22/ 46 49 226


Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
tel.: /22/ 46 49 122

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń