Prokuratura Regionalna w Poznaniu


61-736 Poznań, ul. Solna 10
(61) 8852-900
(61) 8852-902
sekretariat@poznan.pr.gov.pl
www.poznan.pr.gov.pl

Podlegające prokuratury okręgowe


Pozostałe informacje

W sprawach skarg i wniosków zainteresowani przyjmowani są :

- codziennie w godzinach urzędowania Prokuratury Regionalnej tj. od 7 30 do 15 30

- w każdy poniedziałek : od godziny 15 30 do 17 00 przez prokuratora pełniącego dyżur.

Prokurator Regionalny lub Zastępca Prokuratora Regionalnego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 12 00 do 15 00.

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń