Prokuratura Regionalna w Białymstoku


15–464 Białystok, ul. Włókiennicza 32
(85) 67 68 100
(85) 73 27 913
sekretariat@bialystok.pr.gov.pl
www.bialystok.pr.gov.pl

Podlegające prokuratury okręgowe


Pozostałe informacje

Godziny urzędowania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku: od 745 do 1545 w dniach od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Przyjmowanie korespondencji - biuro podawcze Prokuratury Regionalnej (parter) w godzinach 745 - 1545,

Interesantów przyjmuje Prokurator Regionalny, Zastępca Prokuratora Regionalnego lub wyznaczeni prokuratorzy lub pracownicy prokuratury w godzinach urzędowania, a we wtorki do godz. 1630,
email:sekretariat@bialystok.pr.gov.pl

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odrębnym
 
Określony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń