POSTANOWIENIE Krajowej Izby Odwoławczej
sygn. akt: KIO 845 /11


Sygn. akt: KIO 845 /11
POSTANOWIENIE
z dnia 5 maja 2011 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodnicz─ůcy: Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 5 maja 2011 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2011 r. przez wykonawcę ASSECO
POLAND S.A. w Rzeszowie w post─Öpowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Finans├│w w
Warszawie

przy udziale wykonawc├│w: ComArch S.A. w Krakowie, Bull Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
"Hewlett-Packard Polska" Sp. z o.o. w Warszawie, Oracle Polska Sp. z o.o. w Warszawie
zg┼éaszaj─ůcych swoje przyst─ůpienia do post─Öpowania odwo┼éawczego po stronie
zamawiaj─ůcego

postanawia:


1. umarza postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ASSECO
POLAND S.A. w Rzeszowie kwoty 13 500 z┼é 00 gr (s┼éownie: trzyna┼Ťcie tysi─Öcy pi─Ö─çset
z┼éotych zero groszy stanowi─ůcej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego dor─Öczenia - przys┼éuguje skarga za po┼Ťrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwo┼éawczej do S─ůdu Okr─Ögowego w Warszawie.

Przewodnicz─ůcy: ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ


Uzasadnienie

Przed otwarciem rozprawy ÔÇô o┼Ťwiadczeniem z┼éo┼╝onym na posiedzeniu niejawnym z
udzia┼éem stron oraz uczestnik├│w post─Öpowania odwo┼éawczego - odwo┼éuj─ůcy - ASSECO
POLAND S.A. w Rzeszowie - cofn─ů┼é odwo┼éanie wniesione do Prezesa Izby 21 kwietnia
2011r. w post─Öpowaniu prowadzonym przez zamawiaj─ůcego ÔÇô Ministerstwo Finans├│w w
Warszawie.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 187 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
postanowi┼éa umorzy─ç post─Öpowanie odwo┼éawcze, orzekaj─ůc w formie postanowienia na
podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach post─Öpowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 7 zd. 2
ustawy Prawo zam├│wie┼ä publicznych oraz ┬ž 5 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporz─ůdzenia Prezesa
Rady Ministr├│w z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysoko┼Ťci oraz sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodnicz─ůcy: ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ

Na podstawie pliku 2011_0845.pdf z serwera FTP Krajowej Izby Odwoławczej (oryginalny plik poniżej)
Orzeczenia KIO      KIO 845 /11

Wyszukiwarka KIO

 
 
 
 
Orzeczenia ze zdaniem odr─Öbnym
 
Okre┼Ťlony rok wydania orzeczenia
 
Zakres dat wydanych orzeczeń